דף הבית  |  הוספה למועדפים  |  צור קשר
דף הבית | למכירה | להשכרה | לפרסם נכס | השבחת קרקע | מאמרים | דרושים | התחדשות עירונית | צור קשר
מודעת מוכר
התחדשות עירונית
מודעת קונה
כל מטען - השכרת משאית + נהג לכל מטרה
תחזוקת מבנים
הצעת נכס
עסקעות ליזמים
נכסים מניבים
הזדמנויות נדל"ן חמות

תנאי שימוש

 תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר תווך הנדלן בתים בתמונה האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו "בתים בתמונה". האתר משמש לתווך נכסים ברמה ארצית , מאפשר כניסה ופרסום נכסים ללא עלות.
הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הגישה לתכני האתר, לרבות השימוש בו, מעידים על הסכמתך להם.
חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, מסירה מקוונת של מודעות לפרסום) כפוף לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים ובחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאי שימוש או הסכמים מקוונים נוספים אלה - במקרה כזה, ביצוע הפעולות הנ"ל יהיה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים שלהלן והן לתנאי השימוש ולהסכמים המקוונים הנוספים החלים עליהם כאמור.
תנאים אלה חלים על השימוש ב-בתים בתמונה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בכל מקרה, כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי,
אור-קולי (
audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

מי מפעיל את בתים בתמונה

האתר נמצא בבעלות בתים בתמונה בע"מ ת.ד  70   רמת השרון       המפעילה ומנהלת אותו. תוכל לפנות לבתים בתמונה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני
info@batim-betmuna.co.il  באמצעות טלפון מספר 03-6323270

השימוש ב-בתים בתמונה

הנך רשאי להשתמש ב-בתים בתמונה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים ב-בתים בתמונה באופן אחר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמתה לכך.
הנך רשאי להשתמש ב- בתים בתמונה למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אין האתר גובה כל תשלום בעבור פרסום נכס למכירה או השכרה עם זאת המבקש לקנות או למכור להשכיר או לשכור נכס כלשהו אותו ראה באתר ידרש לחתום על טופס תווך ובמידה ותתבצע עיסקה האתר יהיה זכאי לקבלת תמורה בגובה 2% מגובה העסקה או לפי מה שמצויין בטופס החתום הגבוהה מיבניהם .במקרה של השכרה האתר יהיה זכאי לתשלום בגובה חודש אחד של שכירות כדמי תווך ,האמור לעיל מתיחס לעמלה משתי הצדדים לעיסקה אלא אם סוכם אחרת.

 

מתווכים רשאים להכניס לאתר ללא תשלום כל נכס שיש ברשותם , במידה ולקוח כלשהו יבקש לראות את הנכסים המוצגים ידרש המתווך לחתום על טופס שיתוף פעולה בין מתווכים לפי הנוסח הקיים אצל בתים בתמונה .
אין להשתמש ב- בתים בתמונה לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי הודעות באתר; להעלאת פרסומות של בתי עסק בלא תיאום מוקדם עם  בתים בתמונה ו/או פרסומות שאינן בגדר מודעות לפרסום מוצרים ו/או שירות ו/או מידע כמפורט מטה; ו/או במטרה לנסות ו/או ליצור מצג מטעה כגון  פרסום מודעה מטעה.
אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך בתים בתמונה בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו"
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג
Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך בתים בתמונה או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה בתים בתמונה בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-. בתים בתמונה
אין להציג תכנים מ- ב בתים בתמונה תוך מסגרת (
Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מ- בתים בתמונה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אין לקשר ל- בתים בתמונה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה,או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. בתים בתמונה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב - אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם מודעה או פרסומת ב-בתים בתמונה הנושאת קישור לתוכן או תוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על בתים בתמונה אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.
אין לקשר לתכנים מ-,בתים בתמונה  שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב- בתים בתמונה במלואו וכפי שהוא (
AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-בתים בתמונה  במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ- בתים בתמונה במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-,בתים בתמונה  אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב- בתים בתמונה להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
בתים בתמונה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בתים בתמונה בעניין זה.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
בתים בתמונה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ –האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בתים בתמונה -האתר בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.
                                                                                                                                                       הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מ- בתים בתמונה ללא אישור מראש ובכתב של בתים בתמונה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. בתים בתמונה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בתים בתמונה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.  בתים בתמונה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי בתים בתמונה בעניין זה. בתים בתמונה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מ-בתים בתמונה. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את בתים בתמונה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

מידע באתר - כללי

ב- בתים בתמונה מתפרסם מידע משלושה מקורות: פרסומות ומודעות- מטעם מפרסמים, ומידע משלים מטעם ספקי תכנים או מטעם בתים בתמונה עצמה.

מידע שמוסרים מפרסמים - מודעות ופרסומות

בתים בתמונה כולל תכנים (מודעות,תגובות למודעות (
טוק-בקים) ופרסומות) מטעמם של משתמשי האתר המבקשים להציע למכירה נכסים, שירותים או מידע ("המודעות").
מסירת מודעות לפרסום ב-בתים בתמונה  אינה מקנה לך זכות לדרוש שהן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול, במולטימדיה או בטלפוניה.
הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים.
בתים בתמונה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע מטעם המפרסמים באתר. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד.
בתים בתמונה אינה כותבת או מוודאת את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. בתים בתמונה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות ב- אתר האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של בתים בתמונה באשר לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתים בתמונה תהא רשאית לבדוק את המודעות לפני פרסומם או במהלך.
כל עסקה שתעשה על ידך בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום.
בתים בתמונה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם.
מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב בתים בתמונה -לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לבתים בתמונה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של בתים בתמונה ו/או אתר בתים בתמונה ו/או להשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- בתים בתמונה בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב,
במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
אם אתה מבקש למסור מודעות לפרסום באתר, זכור: המודעות ייחשפו לכל משתמשי בתים בתמונה ובעת שיגור או מסירת מודעה לפרסום ב-,בתים בתמונה  חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות הפרסום.
זכור: עליך לנהוג במסירת המידע שבמודעות - כמו גם בפניות אליך - לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. עליך להקפיד שמודעות שתפרסם יכללו תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב- בתים בתמונה את התכנים הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (
Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
כל תוכן העלול להטעות צרכן;
כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי בתים בתמונה בפרט;
כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
בתים בתמונה תהא רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא, כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-,בתים בתמונה  במשתמשיו, במוציאה לאור או במי מטעמה. בנוסף, בתים בתמונה תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב-אתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בתים בתמונה לפי כל דין, אין בהן כדי להפחית מאחריותך הבלעדית כמפרסם מודעה הנושאת תוכן אסור כאמור ו/או כדוגמתו, ואין בהן כדי להשית על בתים בתמונה אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל פרסום כאמור.

מידע שמוסרים ספקי תוכן

על מנת לספק לך מידע מקיף ככל האפשר, התקשרה בתים בתמונה בהסכמים עם ספקי תוכן מתמחים, כדוגמת בעלי מקצוע מתחום הנדל"ן, מכרזי נדל"ן, כתבים עיתונאים  וכדומה. תכנים מסוג זה מתפרסמים כשהם מעוצבים כחלק בלתי נפרד מ- בתים בתמונה כדי לזהות את מקורם נשתדל לציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם בתים בתמונה. 
כמו כן, לצד חלק מן המודעות באתר, או במשולב עימן, יופיעו קישורים שונים בין אם לטבלאות ו/או מאגרי מידע, העשויים להיות רלבנטיים לנושאי המודעה (לדוגמא: נכסים, דירות וכיו"ב). קישורים אלה עשויים להפנות למידע שמוסרים לנו ספקי תוכן, גם מבלי שהדבר צוין בהם במפורש.
בעוד אנו עושים מאמץ לברור ספקי תוכן מהימנים ומוכרים, המחירונים, המידע שהם מספקים מיועד כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. לעתים קרובות אופיו סטטיסטי או מהווה הערכה זהירה ובלתי מחייבת. הוא אינו מיועד ואינו יכול להתאים לנסיבותיהם של כל מקרה ומודעה. הוא יכול להשתנות מעת לעת, ולפרקים גם לעתים תכופות.
בתים בתמונה אינה מלקטת או מחברת המידע הזה ולפיכך אינו נושאת בכל אחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו.
לפיכך, פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמה של
בתים בתמונה ואין בפרסומו כל ערובה למהימנותו, דיוקו, שלמותו, עדכניותו, אמינותו, או חוקיותו. פרסומו של מידע כאמור אינו מהווה תחליף לבדיקה פרטנית המיועדת לקבוע את שוויו או מצבו של הנכס, השירות או המידע המוצעים למכירה באמצעות מודעות באתר בהתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים ומוסמכים מטעמך כדוגמת שמאי מקרקעין, בודק מבנים ,אדריכל , מחלקות ההנדסה בעירייה או כל גורם אחר, לפי העניין.

מידע מטעם
בתים בתמונה

ב- בתים בתמונה תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם, בתים בתמונה  כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכיו"ב.
נעשה מאמץ לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע יכול שיהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי,אותו אנו נשתדל לציין לצד המידע ואת תוכן המודעה הרלבנטית - המוצרים, השירותים והמידע המוצע דרכה.
אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו באופן עצמאי.

תיקון שגיאות

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות דואר אלקטרוני
info@batim-betmuna.co.il ככל שהדברים תלויים בבתים בתמונה ובאפשרויותיה, אנו נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.

שירותים המחייבים רישום

ב- בתים בתמונה תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה, תמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו ותאשר את הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בשירותים האלה יכול שיחייב תשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, שאותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת הלקוחות של בתים בתמונה במייל:
info@batim-betmuna.co.il או באופן מקוון באתר השירות.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות בתים בתמונה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. בתים בתמונה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של בתים בתמונה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. בתים בתמונה תהא רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
בתים בתמונה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית בתים בתמונה לבטל
רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: · אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים; · אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב-- בתים בתמונה או באתרי אינטרנט אחרים של קבוצת הבעלים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; · אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת איזה מאתרי האינטרנט של הבעלים; · אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני; · אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא; · אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי; · אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום); · אם פרסמת מוצר או שירות או מידע הנוגעים לצד ג', שלא בידיעתו. · אם יש לך חוב כספי,לבתים בתמונה או לכל תאגיד אחר השייך לבעלים, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו. הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך, בתים בתמונה ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. שרות הסוכן החכם: מבלי להפחית מן האמור בתנאי שימוש אלה בנוגע למכלול השירותים באתרים לרבות אלה הטעונים רישום, תובא להלן התייחסות פרטנית לתנאי שירות הסוכן החכם (להלן:"הסוכן החכם") המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש כאמור ואולם בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שירות הסוכן החכם כדלקמן לבין האמור בתנאי השימוש, תגבר הוראה מפורשת בתנאים אלה לגבי שירות הסוכן החכם על הוראות תנאי השימוש. שרות הסוכן החכם של בתים בתמונה מסופק באמצעות מערכת האתר .שרות סוכן חכם בסלולר (להלן: "השרות") הינו שרות משלוח הודעות, מידע ותכנים למנויי השרות, בין היתר באמצעות משלוח הודעות טקסט, מסרונים (sms) לצגי הטלפונים הסלולאריים של מנויי השרות (להלן: "המנוי").

מי יכול להצטרף לשרות וכיצד מצטרפים לשרות? לשרות יכול להצטרף כל בעל מכשיר סלולארי, או המחזיק במכשיר סלולארי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר), אשר המכשיר שהוא מחזיק תומך בקבלת הודעות sms בעברית ואינו חסום לקבלת שרותי תוכן ובכפוף למסלולי השרות השונים המוצעים למנויי המפעילים הסלולאריים השונים.
השירות פועל ברשתות  השונות (כל אחד: "המפעיל הסלולארי" וביחד: "המפעילים הסלולאריים"). מסלולי השירות שונים בין המפעילים הסלולאריים השונים והכל בכפוף למפורט להלן. השימוש בשירות כפוף לתנאי השירות.
תיאור השירות השירות כולל, לעת עתה: הודעות אינפורמטיביות אשר מספקות מידע ותוכן בתחומים שונים בהתאם לקטגוריות התוכן כמפורט להלן (להלן: "תוכן אינפורמטיבי"). בתים בתמונה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר למנוי השרות, במסגרת האתר או באמצעות משלוח הודעת SMS למנוי השירות, להביע את הסכמתו לקבלת מידע אשר כולל מתן הצעות, המלצות, מבצעים מכירתיים ומידע פרסומי (להלן: "תוכן שיווקי") ו/או סוגי תכנים נוספים( השירות מועבר למשתמשים באמצעות הודעת טקסט (SMS).
כל הודעות הטקסט הנשלחות במסגרת השירות יכללו את צמד המילים בתים בתמונה  ו/או אות ו/או סימן קבועים, על מנת שהמנוי יוכל לזהות את מקור ההודעה. נכון למועד זה כל הודעות התוכן האינפורמטיבי יכללו את צמד המילים בתים בתמונה והמערכת תהיה רשאית לשנות זאת מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות אתר השירות שכתובתו: www.batim-betmuna.co.il ("אתר השירות") או באמצעות שליחת הודעת SMS כמפורט להלן בסעיף מסלולי השירות, בפרסומי השירות בתים בתמונה  ו/או בכל פרסום אחר מטעמה של בתים בתמונה . בתים בתמונה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מעת לעת דרכי הצטרפות חדשים.
מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המנוי ככל שידרשו, לרבות מספרו של מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ("נתונים"). המנוי יחל לקבל את השירות רק לאחר תהליך אימות נתונים, וזיהוי על פי המכשיר הסלולארי בו מחזיק המנוי.
עלות השימוש בשרות הסוכן החכם כל הודעה שתישלח במסגרת שרות הסוכן החכם הינה בעלות של 0.9 אג' כולל מע"מ.החברות תעשנה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המנוי בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המנוי בעת רישומו לשרות. בתים בתמונה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המנויים ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת למנויים (כמפורט בסעיף שעניינו שינוי התקנון להלן). החיוב בעבור השירות יבוצע בחשבון הטלפון הסלולארי החודשי. אופן הצגת החיוב בגין השירות בחשבון ייקבע על ידי המפעיל הסלולארי. אבטחת מידע החברות תנקוטנה בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך הן לא תישאנה בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתן. מהי אחריות החברות לגבי השירות? אחריות לגבי התכנים: המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מוצעים לו כפי שהם "AS IS". לא תהיה למנוי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברות בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המנוי. החברות תפעלנה כמיטב יכולתן על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי ואת התוכן השיווקי במידה ויהיה, לפי העניין, (להלן ביחד "המידע") בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין החברות אחראיות לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המנוי פוטר בזה את החברות ו/או מנהליהן, עובדיהן, והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברות ו/או מנהליהן, עובדיהן והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברות ו/או של עובדיהן ו/או של הפועלים בשמן ומטעמן. מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המנוי, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו - ואף אינו מתיימר להיות - משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו. החברות תפעלנה כמיטב יכולתן על מנת להעביר את המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.

אחריות לגבי העברת המידע באמצעות SMS: שירות ה-SMS נשען, בין השאר, על זמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ורשת התקשורת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים השונים, אשר בחלק מן האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברות ו/או עובדיהן וכל הבאים מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב אי אספקת שירותי רדיו טלפון נייד, הגבלת שירותי רט"ן, השהייתם, ניתוקם או הפסקתם, לרבות עקב טעות במתן שירות רט"ן, טעות במסר בזק, או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו. מובהר כי השירות ניתן בכפוף ובנוסף לאמור בהסכם הרט"ן ומבלי לגרוע מהאמור בו. לפיכך המנוי לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי החברות ו/או ביחס לאובדן, הפסד או נזק, בגין טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני או אחר בהעברת ההודעות ו/או בתוכנן ו/או במועד העברתן. לעניין אי אחריות המפעילים הסלולאריים ראה להלן.

לצורך קבלת השירות המנוי מצהיר: כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות. כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברות כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשנה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל. כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברות ואת בתים בתמונה מכל אחריות בעניין זה. כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברות על פי כל דין, במקרים בהם החברות תחשושנה כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהינה החברות רשאיות להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתן של החברות, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברות תמצאנה לנכון, והכל בכפוף לכל דין. כי הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך כי החברות תהיינה רשאיות לגבות ממנו, באמצעות המפעיל הסלולארי, את הסכומים המגיעים להן בקשר עם השירות. חיוב זה יבוצע במסגרת חשבון הרט"ן התקופתי בו המנוי מחויב כלפי המפעיל הסלולארי ובאמצעות כרטיס האשראי שלו ו/או חשבון הבנק שלו, שאת פרטיהם מסר למפעיל הסלולארי והמופיעים בהסכם למתן שירותי רט"ן עליו חתם, או כפי שישונו על ידו בעתיד - אם ישונו. על גבית הסכומים המגיעים לחברות כאמור יחולו הכללים עליהם חתם המנוי בהסכם למתן שירותי רט"ן, בשינויים המחויבים. זכויות קניין רוחני המנויים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינה של בתים בתמונה מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברות ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות

דין ומקום שיפוט על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו. התנתקות מהשירות ניתוק מהשירות ניתן לביצוע באתר באמצעות לחיצה על עריכת/ ביטולו של הסוכן החכם באזור האישי של כל משתמש / מנוי. כמו כן, ניתן לבצע זאת באמצעות נציגי מערך שרות הלקוחות:
צוות שרות הלקוחות זמין לרשותך בימים א-ה' בין השעות 9:00- 17:30 בטלפון: 03-6323270.
מעבר לשעות פעילות אלו, ניתן לפנות לאתר השירות, 24 שעות ביממה, באמצעות המפורט להלן, ונציג השרות ישמח להשיב לפנייתך בהקדם:
* דוא"ל בכתובת:
info@batim-betmuna.co.il

* מילוי טופס 'צור קשר', אשר קישור אליו נמצא בתחתית כל עמודי האתר.
שונות במידה והמנוי איננו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולארי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמנוי מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברות ו/או בתים בתמונה כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא יישא בלעדית באחריות וישפה את החברות ו/או בתים בתמונה בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות. המנוי מתחייב לשפות את החברות ו/או, בתים בתמונה עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה. כל השתהות של החברות ו/או בתים בתמונה בקיום זכות המגיעה להן על פי המפורט לעיל, או הימנעותן של החברות מעמידה על זכותן כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיהן. החברות רשאיות להמחות את זכויותיהן לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצאנה לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
השירות הינו שירות פרטי ואישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
צילומים וחומר אישי מבלי להפחית מן האמור בתנאי שימוש אלה בנוגע למכלול השירותים באתרים לרבות אלה הטעונים רישום, תובא להלן התייחסות פרטנית להכנסת חומר פרטי עי תמונות ומצילומים המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש כאמור ואולם בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאים אלו כדלקמן לבין האמור בתנאי השימוש, תגבר הוראה מפורשת בתנאים אלה לגבי הצילומים על הוראות תנאי השימוש. בצילומים ופרסומם, לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותי ובזכותי שלא להיחשף בניגוד לרצוני בציבור ואני מאשר בזאת כי ככל שמופיע קטין בצילומים, הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר של הקטין הביע הסכמתו להופעתו בצילומים ולתנאים אלו. אני מאשר כי אני האחראי המלא והבלעדי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהצילומים, פרסומם והאישור שאני נותן בזאת לבתים בתמונה . אני מתחייב לשפות את בתים בתמונה ומי מטעמה בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין כל טענה שתועלה נגדם כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה באלה. אני מאשר ומסכים לכך שהצילומים לא יפורסמו כלל או יפורסמו כאמור לפרק זמן שיקבע על ידי בתים בתמונה. ברור לי שבתים בתמונה אינה מחויבת לכך, שפרסום הצילומים או מודעות המכירה כאמור יוביל למכירת הפריטים המצולמים או חלקם. אני מתחייב לעדכן את בתים בתמונה לגבי הפריטים שפורסמו ב- אתר ונמכרו. אני מוותר על כל טענה בקשר לאופן הצגת או פרסום הצילומים כאמור. אני מוותר בזאת על כל דרישה לתמורה או תמורה כספית או אחרת בעבור אישורי זה ובפרט בעבור הצילומים או פרסומם או פרסום מודעות המכירה כאמור. אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי לבתים בתמונה ומאשר כי בתים בתמונה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם אבדן פרטיי שנמסרו באישור זה, אובדן הצילומים, טיב התקשרויות עם לקוחות שיגיעו או ירכשו - אם יגיעו או ירכשו - הפריטים מהחנות בעקבות פרסומם כאמור וכל נזק אחר הקשור בפרסום מודעות המכירה כאמור. אני מאשר לבתים בתמונה לעשות שימוש בפרטיי באופן שבו נעשה שימוש בפרטי מפרסמי מודעות אחרים ב-אתר. אני מצהיר ומתחייב שהפרטים שמסרתי על גבי אישור זה הינם נכונים ומדויקים. קישורים באתר במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע ותוכן אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך בתים בתמונה אינם מתפרסמים על ידי בתים בתמונה או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בתים בתמונה אינה אחראית לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים ב- בתים בתמונה אין באפשרות בתים בתמונה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. בתים בתמונה אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין ולא יהיה בכך כדי להעיד על הסכמתה של בתים בתמונה ו/או מתן ערובה מטעמה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם ו/או לנוהגי בעלי התכנים הנ"ל בתחום הפרטיות ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
בתים בתמונה אינה מתחייבת כי כל הקישורים('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בתים בתמונה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
בתים בתמונה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

מדיניות פרטיות

בתים בתמונה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של נ בתים בתמונה מצאת בכל עת בכתובת:
והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר בתים בתמונה,  בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי בתים בתמונה או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של בתים בתמונה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בכל אמצעי או דרך, בלא קבלת הסכמתה של בתים בתמונה בכתב ומראש.
ב- אתר מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין בתים בתמונה לבין צדדים שלישיים, כדוגמת - אך לא רק – המידע המקצועי,  באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לבתים בתמונה להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב- בתים בתמונה לרבות באמצעות מודעה או פרסומת, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לבתים בתמונה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של בתים בתמונה ו/או אתר בתים בתמונה ו/או ולהשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- בתים בתמונה בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב,
במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
לתשומת לב: בתים בתמונה הינה בעלת זכויות היוצרים במודעות שמפרסמיהן בחרו להעביר אל האתר את הזכויות בהן. אין להעתיק, להציג בפומבי, לבצע בפומבי או להפיץ בכל מדיה שהיא מודעות כאמור או כל חלק מהן.
מפרסמים ו/או ספקי תוכן לא יעלו לפרסום באתר מודעה ו/או פרסומת ו/או כל תוכן, שיש לגביהם זכויות יוצרים וקניין רוחני לרבות בשם וסימני מסחר ליוצריהם ו/או לבעלי הרשאה אחרים בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני כאמור (אתרי אינטרנט מתחרים ב- ו בתים בתמונה כיו"ב), אלא אם ניתנה להם מראש ובכתב הסכמתם של גורמים המוסמכים לאשר פרסום תוכן כאמור.
בתים בתמונה איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האתר (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת מן הרצון להימנע מכל טענה בעניין, מצד גולשי האתר ואחרים, המוסרים הצעות פיתוח כאמור, המפותחות על-ידי עובדי בתים בתמונה.


אחריות בתים בתמונה

השירותים והמידע באתר בתים בתמונה ניתנים לשימוש כמות שהם (
AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בתים בתמונה בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.
השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
בתים בתמונה אינה מתחייבת, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. בתים בתמונה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.  בתים בתמונה לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. בתים בתמונה אינה מתחייבת כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: בתים בתמונה עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. בתים בתמונה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.
בתים בתמונה אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי בתים בתמונה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל בתים בתמונה או אצל מי מספקיה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את, בתים בתמונה עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את, בתים בתמונה עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.

שינויים באתר והפסקת שירות

בתים בתמונה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בתים בתמונה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
בתים בתמונה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. בתים בתמונה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק בתים בתמונה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן יהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר  בתים בתמונה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב- בתים בתמונה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים ב-, בתים בתמונה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

פנה אלינו

בתים בתמונה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות , , בתים בתמונה ת.ד 10616 ראש העין.
פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:  (לציין: עבור שירות לקוחות) דואר אלקטרוני לכתובת
info@batim-betmuna.co.il

חזקת שיתוף במקרקעין, הכרה בהוצאות ופריסה לתושב חוץ

חזקת שיתוף במקרקעין, הכרה בהוצאות ופריסה לתושב חוץ

בני זוג נשואים המנהלים משק בית משותף וחולקים את רכושם, מתכוונים לשותפות מלאה בנכסיהם. בעיני רשויות המס הם "תא משפחתי" ונ...
  דף הבית | דרושים | תנאי שימוש בניית אתרים אימג'קום